Retard de la parla i del llenguatge

S’entén per retard o retràs del llenguatge al desfàs de les conductes
lingüístiques del nen amb respecte a la seva edat cronològica.
S’admet que correspon a una edat lingüística inferior.
Diferenciem del retard de parla o fonològic. El retard fonològic es
un desajust entre les competències fonològiques i fonètiques
(producció), amb respecte a altre capacitats lingüístiques que es
desenvolupen amb normalitat.
En el retard del llenguatge la afectació si troba situada bàsicament
en els mòduls de la morfologia i la morfosintaxis malgrat que
generalment la semàntica si troba també descendida.
La descripció rapida de la clínica ens situa en:
1- Mòdul fonològic: Processos de simplificació amb possible dèficit
motor, no aparició dels sons fricatius, africats i vibrants, no
aparició de seqüències complexes sil·làbiques, assimilacions per
modo i punt d’articulació, propioceptivitat molt baixa i errades
inestables en la producció.
2- Mòdul morfosintàctic: errades inestables, gramàtica primitiva,
escàs us de formes verbals i modes verbals, reducció de les
proposicions, reducció del article, us verbal en infinitiu i en forma
de gerundi, presencia gerga i llenguatge inintel·ligible, déficits
marcat en llenguatge narratiu e hiperregularitzacions verbals.
3- Semàntica: retard cognitiu lleu, retard lexical i
vocabulari expressiu escàs.
4- Pragmàtica:  funcions primàries en forma
acceptable, funcions secundàries sense desenvolupar, expressió
gestual comunicativa augmentada. L’aparició del llenguatge se
situa cap als 2 anys. S’observen en aquests nens fixació de
patrons infantils amb escassos hàbits d’independència en l’àrea de
l’alimentació control de esfínters, somni i hàbits d’higiene. Dèficit
atencional, visual i auditiu, habilitats auditives baixes, pitjor les
automàtiques, dèficit en memòria a curt i llarg termini, dèficit en
seqüenciació temporal, rendiment escolar baix i dificultat per a
l’adquisició d’una segona llengua. Dintre de les causes estudiades
se situen:
a- factors hereditaris.
b- Factors perinatals.
c- Trastorns motors (hiper i hipotonia)

RETARD DE LA PARLA I EL LLENGUATGE
d- Esquema corporal baix (oral i global).
e- Trastorns de la percepció auditiva en d’habilitats i hipoacusias
freqüents de transmissió.
f- Trastorns de la percepció visual en les habilitats i agudesa visual
descendida.
g- Factors psicològics de personalitat com: calotípies, abandó,
sobreprotecció, incoherència educativa, pares aprensius, canvis
ambientals convalescència pròpia o d’una persona del seu entorn,
estimulació inadequada per part de l’ambient (nivells socioeducatives
i econòmics baixos), inquietud, inestabilitat amb o sense manifestació
motora, actitud tirànica, pors evolutives i no evolutius i inici de
desconnexió psicòtica.
h- Retard mental molt lleu.
i- Immadures inespecífica.
j- Presencia de bilingüisme.
Queden exclosos els següents quadres primaris: deficiència mental
profunda, sordesa profunda, lesions cerebrals-paràlisi cerebral,
psicosi i autisme. Depenent del grau de retard podem classificar els
retards en: retard simple, moderat i sever del llenguatge. El retard
moderat i sever del llenguatge poden ocasionar trastorns en els
processos d’aprenentatge. L’experiència en la intervenció logopèdica
situa als retards com anomalies més o menys benignes, de relativa
bona evolució en totes les àrees lingüístiques, depenent del moment
de la intervenció terapèutica.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s