Rehabilitació en afàsies.

Les lesions neurològiques adquirides poden deixar seqüeles greus en el llenguatge (AFÀSIA), per pèrdua i afectació de la comprensió, de l’atenció, de la memòria, de l’organització de les oracions (sintaxi), de la recuperació del lèxic, de la denominació, de la repetició, de l’articulació, de la lectura i de l’escriptura.

Sovint van associades a dificultat motora en les extremitats superiors i inferiors.

És important la intervenció logopèdica precoç i pautada per rehabilitar les funcions afectades, sent aquest un dels factors claus i decisius en l’èxit del treball terapèutic.

En d’altres comunicacions parlarem de les causes, els tipus d’afàsies i els sistemes rehabilitadors més utilitzat en logopèdia.

_____________________________________________________

Las lesiones neurológicas adquiridas pueden dejar secuelas graves en el lenguaje (AFASIA), por pérdida y afectación de la comprensión, de la atención, de la memoria, de la organización de las oraciones (sintaxis), de la repetición, de la articulación, de la lectura i de la escritura.

Frecuentemente van asociadas a dificultad motora en las extremidades superiores e inferiores.

Es importante la intervención logopédica temprana y pautada para rehabilitar las funciones afectadas, siendo éste uno de los factores claves y decisivos para el éxito del trabajo terapéutico.

En próximas comunicaciones hablaremos de las causas, los tipos de afasias y los sistemas rehabilitadores más utilizados en logopedia.20130614_103109

La seqüenciació: causa de trastorn de la parla, de la lectura i de la escriptura.

La captació i manteniment del nombre, ordre i seqüència dels sons, constitueix una de les causes de trastorn de la parla, de la lectura i de l’escriptura.
Aquesta dificultat i/o disfunció de les habilitats auditives, ha de ser diagnosticada en forma acurada i sovint es fa necessari un tractament.

Per saber més d’aquest tema: “La estimulación y educación auditiva en el medio escolar”E.Herrera en “La percepción auditiva: un enfoque transversal” Inés Bustos ICCE-2001  (anar a publicacions)
______________________________________________________
La captación y mantenimiento del número, orden y secuencia de los sonidos constituye una de las causas de trastorno del habla, de la lectura y de la escritura.
Esta dificultat y/o disfunción de las habilidades auditivas, ha de ser diagnosticada en forma precisa y a menudo es necesario realizar tratamiento.

Para más información:”La estimulación y educación auditiva en el medio escolar”E.Herrera en “La percepción auditiva: un enfoque transversal” Inés Bustos ICCE-2001 (ir a publicacions)

IMG_0002