TRACTAMENT REEDUCADOR EN DISCALCÚLIES (2)

 

L’estudi de les mesures (mètriques, de capacitat, de pes, de superfície i cúbiques) representen una dificultat molt marcada en la discalcúlia, ja que es presenta la dificultat simbòlica i el nom (terme matemàtic) amb un lèxic nou i poc entenedor.

Necessita de la experiència, manipular i mesurar, així com d’un quadre- esquema de consulta per realitzar les conversions d’una mesura a un altre.

Els hàbits i procediments mentals han de ser molt estrictes i exigents per arribar a un rendiment adequat.

discalculia6

 

TRACTAMENT REEDUCADOR EN DISCALCÚLIES (1)

 

En l’estimulació i suport, s’ha d’utilitzar material concret i atractiu que es pugui manipular, ordenar i fer conjunts. Així es podrà entendre la noció / concepte de nombre, el seu passatge simbòlic a gràfic i el signe matemàtic.

Els símbols matemàtics constitueixen un “altre procés de lectura” , específic.

S’ha de treballar la composició i descomposició dels nombres i els valors relatius de les seves xifres, així com l’ordre creixent i decreixent dels mateixos.

Comptar enrere serà una de les funcions metodològiques exigents, ja que s’ha de posar en pràctica la memòria de treball i la representació mental.

La noció de quantitat (igual – menor que…- més gran que…), serà decisiu en el desenvolupament del concepte numèric, sempre acompanyat en el començament pel suport visual.

 abaco