Dia internacional de l’autisme – 2 d’abril de 2018.

Autismo

Compartim el text informatiu de la Federació Autisme Catalunya.

L’autisme

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn neurobiològic del desenvolupament, que ja es manifesta durant els tres primers anys de vida i que perdura durant tot el cicle vital.

Els símptomes fonamentals de l’autisme són dos:
• Deficiències persistents en la comunicació i en interacció socials.
• Patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats.

És més freqüent del que ens pensem: afecta a 1 de cada 100 persones (segons el DSM-V). Podem estimar, que a Catalunya, amb set milions i mig d’habitants, hi ha prop de 75.000 persones afectades, en major o menor grau. En el 70 % dels casos, hi ha una discapacitat intel·lectual associada, de grau divers. Afecta més als homes que a les dones, en una proporció de 4 a 1.

La cura i dedicació que requereix la persona afectada de TEA és molt exigent per a la família. Els pares estan exposats a múltiples reptes que tenen un impacte fort en el nucli familiar (emocional, econòmic i social) necessitant molta ajuda professional externa.

El meu fill pot tenir autisme?

Els signes que poden ser indicatius de TEA en els infants són:

• Al parvulari i a l’escola, hi ha manca d’interès pels altres nens.
• No comparteixen interessos.
• Absència de joc simbòlic.
• Hi ha poc contacte visual i no observen l’expressió de la cara de l’interlocutor quan veuen plegats alguna cosa inusual. No acostumen a fer la rialla social.
• El seu llenguatge, si n’hi ha, és literal.
• Eviten el contacte físic o els hi agrada poc. Acostumen a tenir hipersensibilitat tàctil, olfactiva, gustativa i auditiva. Sovint hi ha poca sensibilitat al dolor.
• Reaccionen poc davant la veu dels pares, cosa que pot fer sospitar un dèficit auditiu.
• Tenen interessos inusuals.
• Poden mostrar comportaments estranys, repetitius i autoestimulants.
• Els que presenten més nivell intel·lectual noten que són diferents, i no entenen què els hi passa.

Si vostè veu identificat al seu fill/a, ens 5 punts o més de la descripció anterior, li recomanem que busqui assessorament en un centre especialitzar per descartar un TEA.

+34 938714757
De dilluns a divendres de 9 a 14
i de 15 a 18.
Divendres de 9 a 14.