Després de molts anys….

Avui 13 de juny de 2020, després de molts anys vàrem tancar l’arxiu de les Històries Clíniques i les nostres portes a l’atenció clínica i psicopedagògica.

Són dècades, per on van passar un munt de pacients atesos en psicoteràpia i rehabilitats i reeducats, en la majoria del casos en logopèdia i foniatria.

Agraïm als psicòlegs Pau Gabarrella i Aiguadé (in memoriam), a Silvia López i Castellote (la nostra més íntima col·laboradora i amiga), a MªJosé Claramonte, (in memorian), a Núria Gondons i Espinasa i a Mª José Sanchez i Gamarra que van col·laborar amb el Centre en l’àmbit de la psicologia i a Fernando Galbán Testa en l’àmbit de les teràpies alternatives i de l’administració. Agraïm també als estudiants de logopèdia que en el seu moment van fer pràctiques amb nosaltres.

Moltes gràcies a tots els que vareu confiar amb nosaltres: a les famílies, als professionals mèdics (O:R.L., Pediatres, Neuròlegs, Odontòlegs), al Equip Psicopedagògic del Garraf, a les Escoles i Mestres, i així mateix a l’Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) que ens va permetre fer una llarguíssima i molt intensa docència en el camp de la Logopèdia, a l’il·lustrador Sebastià Serra (creador del nostre logo) i a la meva filla Natàlia Galbán Herrera pels seus constants assessoraments i realització en els dissenys gràfics.

Una salutació especial i sentida a tots el veïns de la Rambla de la Pau Nº 1 escales A i B.

Una fortíssima abraçada a tothom i….. que el vent ens sigui molt favorable!

Amb tota la meva estima i reconeixement.

PER A MÉS INFORMACIÓ: Telèfon 677 520 806

Elisabet Herrera González

Directora del Centre

DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS….

Hoy 13 de junio de 2020, después de muchos años hemos cerrado el archivo de las Historias Clínicas y nuestras puertas a la atención clínica y psicopedagógica.

Agradecemos a los psicólogos Pau Gabarrella i Aiguadé (in memoriam), a Silvia López i Castellote (nuestra más íntima colaboradora y amiga), a Mª José Claramonte (in memoriam), a Núria Gondons i Espinasa, i a Mª José Sánchez i Gamarra, que colaboraron con el Centro en el àmbito de la psicología, también a Fernando Galbán Testa en el campo de terapias alternativas y administración.

Agradecemos también a los estudiantes de logopedia que en su momento hicieron prácticas con nosotros.

Muchas gracias a todos los que confiaron en nosotros: a las famílias, a los profesionales médicos (O.R.L., Pediatras, Neurólogos,Odontólogos), al Equip Psicopedagògic del Garraf, a las Escuelas y maestros, así como al Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) que nos permitió hacer una larga e intensa docencia en el campo de la Logopedia, al ilustrador gráfico Sebastià Serra (creador de nuestro logo) y a mi hija Natàlia Galbán Herrera por su constante asesoramiento y realización en los diseños gráficos.

Un saludo especial y afectuoso a todos los vecinos de la Rambla de la Pau Nº 1 escaleras A y B.

Un fortísimo abrazo a todos….i que los vientos nos sean favorables!

Con todo mi amor y reconocimiento.

POR MÁS INFORMACIÓN: Teléfono 677 520 806

Elisabet Herrera González

Directora del Centro

HORARIS D’HIVERN 2019-2020

HORARIS D’HIVERN 2019-2020.

Dilluns: de 10 a 13 i de 16 a 20

Dimarts: de 16 a 20

Dimecres: de 10 a 13 i de 16 a 20

Dijous: de 10 a 13 i de 16 a 20

Per demanar visites de consulta i valoració diagnòstica trucant al  93 815 83 33 Visites concertades

LA INFORMACIÓ ÉS PERSONALITZADA I PRESENCIAL.

PATOLOGIES A TRACTAR

TDA/TDAH.

DISLÈXIA – DISCALCÚLIA.

TRASTORN DE L’APRENENTATGE. 

TRASTORN DEL LLENGUATGE/PARLA. 

DISFÈMIES (QUEQUESES/TARTAMUDESA).

AFÀSIES – DISÀRTRIES.

TRASTORN DE LA DEGLUCIÓ/RESPIRACIÓ (TERÀPIA MIOFUNCIONAL).

TRACTAMENT FONIÀTRIC.

TERÀPIES ENERGÈTIQUES, FLORAL I RELAXACIÓ.