La resiliència

La RESILIÈNCIA  és la capacitat que té una persona o un grup de persones per recuperar-se de l’adversitat i seguir projectant el futur. Sovint les circumstàncies difícils permeten desenvolupar recursos que estaven latents.

Des de la psicologia positiva, es considera que existeixen diferents circumstàncies que afavoreixen el desenvolupament de la resiliència com són l’educació, les relacions familiars i el context social. La resiliència està directament relacionada amb l’autoestima, per la qual cosa és important treballar-la amb els nens  a través de la comprensió, l’optimisme, l’afecte, la confiança i la maduració en un entorn amb limitis clars.

_______________________________________________________________________

La RESILIENCIA  es la capacidad que tiene una persona o grupo de persones para recuperarse de la adversidad y seguir proyectándose al futuro. A menudos las circunstancias difíciles permiten desarrollar recursos que estaban latentes.

Desde la psicología positiva, se considera que existen diferentes circunstancias que favorecen el desarrollo de la resiliencia como son la educación, las relaciones familiares y el contexto social. La resiliencia está directamente relacionada con la autoestima, por lo cual es importante trabajarla con los niños a través de la comprensión, el optimismo, el afecto, la confianza y la maduración en un entorno con límites claros.

Reslicencia2 Tierra-Flor