A partir dels 12  anys: Vivències de l’adopció en el nen (4)

A partir de 12 anys, l’adolescent adoptat afegeix, a totes les preguntes existencials (qui sóc, d’on vinc, què puc esperar del futur, etc.) una d’específica: qui podria haver estat. Ha de “passar comptes” amb dues famílies, la que l’ha criat i la biològica, de qui té els trets físics però potser no en sap res… o res de bo.

Necessita més que mai el suport per construir, amb tots els elements què disposa, la seva identitat.

“L’adopció a l’escola – ADDIF (Associació en defensa del dret de la infància a la família)”


Adopción4

Dificultats en la integració escolar dels menors adoptats

Ninos_afectados_autismo_escuela_especial_Aleph
La majoria d’estudis conclouen que els menors adoptats, s’integren amb normalitat al nou entorn escolar. Tot i així, aproximadament un 20% de les famílies adoptives perceben dificultats tant en els resultats escolars dels seus fills, com en l’actitud a l’aula.
Aquestes dades indiquen que existeix una certa desavantatge i que necessiten realitzar un esforç adicional.
Cal sensibilitzar als mestres i als educadors per tal d’afavorir un major respecte al ritme d’aquests nens i donar més temps per incorporar els aprenentatges instrumentals i així disminuir els risc de fracàs i d’ansietat envers l’aprenentatge.

_____________________________________________________
La mayoría de estudios concluyen que los menores adoptados, se integran con normalidad al nuevo entorno escolar. Sin embargo aproximadamente un 20% de las familias adoptivas tienen dificultades en los resultados escolares y en la actitud de sus hijos en el aula.
Estos datos indican que existe una cierta desventaja con respecto a los otros niños, cosa que implica que han de realizar un esfuerzo adicional.
Es necesario sensibilizar a maestros y educadores promoviendo un mayor respeto al ritmo de estos niños y dar más tiempo para que puedan incorporar los aprendizajes instrumentales y así disminuir los riesgos del fracaso y la ansiedad en sus estudios.