L’audició i l’essència de STAR TULIP

L’essència de la TULIPA ESTELADA (star tulip-calachortus tolmiei), afavoreix l’ESCOLTA i l’entrada d’estímuls AUDITIUS, millorant l’agudesa, la discriminació i l’atenció. En els retards i trastorns fonològics, és pertinent la seva utilització ja que actua sobre l’oïda mitja.
Pertany a la família de les liliàcies. Té forma d’orella i presenta pels i serrells llargs, que indiquen SENSIBILITAT I RECEPCIÓ.
Aquesta flor “radar” estimula a més aspectes de la personalitat, com per exemple, la FEMINITAT, la INTUÏCIÓ, la INSPIRACIÓ i la CREATIVITAT. Aquesta essència està present en el Sistema FES-CALIFÒRNIA.
2-star tuliporeja3-star tulip
La esencia del TULIPÁN ESTRELLADO (star tulip-calachortus tolmiei), favore-ce la ESCUCHA y la entrada de estímulos AUDITIVOS, mejorando la agudeza, la discriminación y la atención. En los retardos y trastornos fonológicos, es pertinente su utilización ya que ac-túa sobre el oído medio.
Pertenece a la familia de las liliáceas. Tiene forma de oreja y presenta pelos y flecos largos, que indican SENSIBILIDAD Y RECEPCIÓN.
Esta flor “radar” estimula más aspectos de la personalidad, como por ejemplo: la FEMINIDAD, la INTUICIÓN, la INSPIRACIÓN y la CREATIVIDAD. Esta esencia está presente en el Sistema FES-CALIFORNIA.