En record del nostre amic i company Pau Gabarrella i Aguadé.

no_me_olvides

Ens ha deixat el psicòleg Pau Gabarrella i Aguadé.

Amb el cor encongit volem donar el nostre adéu  a qui va ser co-fundador del nostre Centre i amic personal.

La noticia de la seva mort ens deixa una dolorosa sensació d’impotència i d’incredulitat.

Varem ser companys de treball en el “Centro Rehabilitador del Habla” i a posteriori del seu tancament, varem formar un mini equip en psicologia i logopèdia, que es va consolidar de forma entranyable, en experiència professional.

Van ser anys profitosos, de creixement i de molta il·lusió.

En el seu moment, sens va conèixer, col·loquialment, entre els col·legues de professió, com el Centre “d’en Pau i l’Elisabet”.

Per raons de salut, les mateixes per les quals en ha deixat definitivament, el van obligar a apartar-se del Centre, el qual passa a tenir el seu nom actual.

Malgrat que els camins es van diversificar, la col·laboració i l’amistat van perdurar al llarg del temps.

El nostre sentit i càlid comiat al company i a l’amic i presentèm les condolences a la família.

T’estimem Pau!, romandràs en el nostre cor i en el nostre record!

 

Elisabet Herrera González

 

Imatge del post: Flor “No m’oblidis”, Forget-me.not.

OSTEOPATÍA Y LOGOPEDIA

craneoLa osteopatía, es una ciencia que trata los problemas de salud mediante el estudio y la manipulación de diferentes estructuras del cuerpo como las articulaciones, los músculos, las fascias, las vísceras y especialmente los huesos del cráneo, entre otras.

Es considerada una terapia manual, que aplica técnicas específicas (técnica manual osteopática) para procurar que sea el propio cuerpo el que corrija sus patologías.

La aplicación de la técnica osteopática en bebes y niños, ha demostrado ser una excelente herramienta preventiva y profiláctica.

Con la osteopatía aplicada a bebes y niños, se pueden tratar la tortícolis congénita, dificultades de succión, problemas oftalmológicos y respiratorios, generalmente asociados a manipulaciones durante el parto con fórceps, ventosas y cesáreas. También es efectiva en el tratamiento de malformaciones congénitas, así como en los trastornos de hiperactividad.

La osteopatía es una disciplina que suele trabajar muy bien en sinergia con la logopedia, en problemas de disfunciones orales, (masticación, deglución, postura lingual…) y foniatría.

TRACTAMENT REEDUCADOR EN DISCALULIES (4)

 

PROCEDIMENTS I FASES SEQÜENCIALS.

Els procediments i fases seqüencials en la rehabilitació d’un treball matemàtic són uns dels aspectes més disfuncionals del discalcúlic.

Des de molt aviat s’ha d’insistir en la presentació i en els apartats, en la resolució de problemes, que va des de la lectura, la comprensió, l’extracció i l’anotació de dades, el raonament de les operacions, el càlcul de les mateixes, L’ORDRE I LA DISTRIBUCIÓ A L’ESPAI GRÀFIC.

L’elaboració de la resposta ha de ser amb la construcció d’una oració correcta. És en aquest punt on el LLENGUATGE MATEMÀTIC es combina amb el LLENGUATGE VERBAL.

20140709_182303

 PROCEDIMIENTOS Y FASES SECUENCIALES

Los procedimientos y fases secuenciales en la rehabilitación de un trabajo matemático son uno de los aspectos más disfuncionales de los discalcúlicos.

Desde muy temprano se ha de insistir en la presentación y  en los apartados, en la resolución de problemas, que va desde la lectura, la comprensión, la extracción y la anotación de datos, el razonamiento de las operaciones, el cálculo de las mismas, EL ORDEN Y LA DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO GRÁFICO.

La elaboración de la respuesta ha de ser con la construcción de una oración correcta. Es en este punto donde el LENGUAJE MATEMÁTICO se combina con el LENGUAJE VERBAL.

TRACTAMENT REEDUCADOR EN DISCALCÚLIES

 

FETS MATEMÀTICS AUTOMÀTICS.

Un dels aspectes més afectats en la discalcúlia és l’automatització de fets com: les taules, la seqüència (procediment) de les operacions i el càlcul mental. Aquest últim implica imatge mental i manteniment de les dades en el camp de l’atenció.

Des d’el començament s’ha d’insistir en el aprenentatge de les taules i la seva memorització parcialitzada.

L’hemisferi cerebral dret, musical, ajuda a la memorització i a l’evocació.

Així que, el “cantar les taules” , com es feia antigament, no és un recurs “demodeè” sinó que està en plena vigència amb fonamentació científica ferma.

tablas

 

TRACTAMENT REEDUCADOR EN DISCALCÚLIES (2)

 

L’estudi de les mesures (mètriques, de capacitat, de pes, de superfície i cúbiques) representen una dificultat molt marcada en la discalcúlia, ja que es presenta la dificultat simbòlica i el nom (terme matemàtic) amb un lèxic nou i poc entenedor.

Necessita de la experiència, manipular i mesurar, així com d’un quadre- esquema de consulta per realitzar les conversions d’una mesura a un altre.

Els hàbits i procediments mentals han de ser molt estrictes i exigents per arribar a un rendiment adequat.

discalculia6

 

TRACTAMENT REEDUCADOR EN DISCALCÚLIES (1)

 

En l’estimulació i suport, s’ha d’utilitzar material concret i atractiu que es pugui manipular, ordenar i fer conjunts. Així es podrà entendre la noció / concepte de nombre, el seu passatge simbòlic a gràfic i el signe matemàtic.

Els símbols matemàtics constitueixen un “altre procés de lectura” , específic.

S’ha de treballar la composició i descomposició dels nombres i els valors relatius de les seves xifres, així com l’ordre creixent i decreixent dels mateixos.

Comptar enrere serà una de les funcions metodològiques exigents, ja que s’ha de posar en pràctica la memòria de treball i la representació mental.

La noció de quantitat (igual – menor que…- més gran que…), serà decisiu en el desenvolupament del concepte numèric, sempre acompanyat en el començament pel suport visual.

 abaco

 

Discalcúlia (català) Discalculia (castellano)

Discalcúlia

La discalcúlia és una afectació que compromet el processament dels nombres, el càlcul aritmètic i la resolució de problemes.
Les funcions que intervenen són la memòria de treball, l’atenció (funcions executives), l’orientació visoespacial i el llenguatge.

En el nen discalcúlic s’observen dificultats per adquirir els conceptes numèrics, per realitzar la seqüència temporal de les operacions i per resoldre’ls de manera eficaç .
La comprensió dels problemes i la seva resolució presenta, en molts casos un rendiment dissociat.
La memòria de treball, imprescindible en la consecució de les operacions i dels problemes, és disfuncional amb oblits com: el nombre que cal portar, els signes, la col•locació espacial incorrecta de les xifres….

La discalcúlia pot ser comòrbida amb els trastorns del llenguatge (TEL), de l’atenció (TDAH) i de la DISLÈXIA.

El discalcúlic es beneficia del treball reeducatiu continuat.
En properes publicacions farem referència als processos que apliquem en els tractaments personalitzats.

_______________________________________________________________________

Discalculia

La discalculia es una afectación que compromete el procesamiento de los números, el cálculo aritmético y la resolución de problemas.
Las funciones que intervienen son la memoria de trabajo, la atención (funciones ejecutivas), la orientación visoespacial y el lenguaje.

En el niño discalcúlico se observan dificultades para adquirir los conceptos numéricos, así como realizar las secuencias temporales de les operaciones y su resolución correcta.

La comprensión de los problemas y su resolución presentan, en muchos casos, un rendimiento disociado.
La memoria de trabajo, imprescindible para la consecución de operaciones y la resolución de problemas, es disfuncional con olvidos como: el número que hay que llevar, los signos, la colocación espacial incorrecta de las cifras….

La discalculia pude ser comórbida con los trastornos del lenguaje (TEL), de la atención (TDAH) y de la DISLEXIA.

El discalcúlico se beneficia con el trabajo reeducativo continuado.
En las próximas publicaciones haremos referencia a los procesos que aplicamos en los tratamientos personalizados.

Discalcúlia</p>
<p>La discalcúlia és una afectació que compromet el processament dels nombres, el càlcul aritmètic i la resolució de problemes.<br />
Les funcions que intervenen són la memòria de treball, l’atenció (funcions executives), l’orientació visoespacial i el llenguatge.</p>
<p>En el nen discalcúlic s’observen dificultats per adquirir els conceptes numèrics, per realitzar la seqüència temporal de les operacions i per resoldre’ls de manera eficaç .<br />
La comprensió dels problemes i la seva resolució presenta, en molts casos un rendiment dissociat.<br />
La memòria de treball, imprescindible en la consecució de les operacions i dels problemes, és disfuncional amb oblits com: el nombre que cal portar, els signes, la col•locació espacial incorrecta de les xifres....</p>
<p>La discalcúlia pot ser comòrbida amb els trastorns del llenguatge (TEL), de l’atenció (TDAH) i de la DISLÈXIA.</p>
<p>El discalcúlic es beneficia del treball reeducatiu continuat.<br />
En properes publicacions farem referència als processos que apliquem en els tractaments personalitzats. </p>
<p>                  Discalculia</p>
<p>La discalculia es una afectación que compromete el procesamiento de los números, el cálculo aritmético y la resolución de problemas.<br />
Las funciones que intervienen son la memoria de trabajo, la atención (funciones ejecutivas), la orientación visoespacial y el lenguaje.</p>
<p>En el niño discalcúlico se observan dificultades para adquirir los conceptos numéricos, así como realizar las secuencias temporales de les operaciones y su resolución correcta.</p>
<p>La comprensión de los problemas y su resolución presentan, en muchos casos, un rendimiento disociado.<br />
La memoria de trabajo, imprescindible para la consecución de operaciones y la resolución de problemas, es disfuncional con olvidos como: el número que hay que llevar, los signos, la colocación espacial incorrecta de las cifras….</p>
<p>La discalculia pude ser comórbida con los trastornos del lenguaje (TEL), de la atención (TDAH) y de la DISLEXIA.</p>
<p>El discalcúlico se beneficia con el trabajo reeducativo continuado.<br />
En las próximas publicaciones haremos referencia a los procesos que aplicamos en los tratamientos personalizados.