Agudesa mental i fluïdesa verbal.

AGUDESA MENTAL I FLUÏDESA VERBAL

Per estimular l’agudesa mental, la coordinació dels pensaments, la fluïdesa verbal, el raonament analític – matemàtic i aprendre noves llengües, la essència de la flor del llimoner ( lemon) és una excel·lent ajuda.

Centra l’atenció, rebutjant les interferències d’altres estímuls.

El seu ús és molt pertinent en períodes d’exàmens i avaluacions.

En patologies, la utilitzem en la deficiència mental i en els  trastorns neurològics severs del llenguatge (afàsies).

Aporta vitalitat, dinamisme i força.

Per saber més: http://terapiasfloralesyenergeticas.blogspot.com

_________________________________________________________________________

AGUDEZA MENTAL Y FLUIDEZ VERBAL

Para estimular la agudeza mental, la coordinación de los pensamientos, la fluidez verbal, el razonamiento analítico – matemático y aprender nuevas lenguas, la esencia de la flor del limón (lemon) es una excelente ayuda.

Centra la atención, rechazando la interferencia de otros estímulos.

Su uso es muy pertinente en períodos de exámenes y evaluaciones.

En patologías, la usamos en déficit mental y en trastornos neurológicos del lenguaje (afasias).

Aporta vitalidad, dinamismo y fuerza.

Para saber más: http://terapiasfloralesyenergeticas.blogspot.com

IMG_0002 IMG_0001