A partir dels 12  anys: Vivències de l’adopció en el nen (4)

A partir de 12 anys, l’adolescent adoptat afegeix, a totes les preguntes existencials (qui sóc, d’on vinc, què puc esperar del futur, etc.) una d’específica: qui podria haver estat. Ha de “passar comptes” amb dues famílies, la que l’ha criat i la biològica, de qui té els trets físics però potser no en sap res… o res de bo.

Necessita més que mai el suport per construir, amb tots els elements què disposa, la seva identitat.

“L’adopció a l’escola – ADDIF (Associació en defensa del dret de la infància a la família)”


Adopción4

El nen adoptat: fases evolutives en les noves relacions. (2)

Adopción2

De 0 a 6 anys: Vivències de l’adopció en el nen (2)

Segons l’edat o etapa evolutiva dels infants es viu l’adopció de manera diferent.

En la primera etapa de 0 a 6 anys, la seva història participa del mateix realisme màgic que els contes i fabulacions de tota mena; l’important és que es familiaritzi amb la terminologia de la família i de l’adopció sense connotacions negatives, que incorpori idees i expressions com “estar a la panxa d’una dona, la teva “mare biològica”, que no et va poder fer de mama”, així com els termes “mare adoptiva”, “orfenat”, “fill biològic / adoptiu”, etc.

“L’adopció a l’escola – ADDIF (Associació en defensa del dret de la infància a la família)”