20 de novembre de 2015 DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA

Des de l’any 1954 en que l’Assemblea General de les Nacions Unides, va recomanar la constitució d’un dia dedicat als nens en tots el països del món.

Començà l’any 1959 amb la Declaració dels Drets del Nen.

Ens afegim a aquesta celebració, remarcant la importància de la protecció dels nens, ja que són ells, els futurs dirigents i mantenidors de les nostres societats.

Els nens tal i com recull la Declaració dels Drets del Nen de la ONU, han de gaudir d’una infància feliç, amb accés a una sanitat i educació de qualitat tal i com ens ho permet el nostre desenvolupament tecnològic independentment del lloc del Planeta en que es trobin, superant-se les greus diferències econòmiques que el món globalitzat ens imposa.

La pau al planeta és possible educant als infants en valors de cooperació, igualtat de gèneres i solidaritat.

Nens

Rabequeries – Rabietas

Enfadado3Enfadado2Enfadado4

 

 

 

Sovint trobem nens desobedients, que s’enfaden per tot, amb rabietes, actitud desafiadora i hostil. Aquests trastorn conegut com (TOD) trastorn per oposició desafiant, necessita d’una intervenció psicològica com més primerenca millor, per així evitar trastorns greus de conducta durant l’adolescència. Incidint en la dinàmica familiar i canviant la manera d’interactuar amb el nen, aconseguim millorar la tolerància a la frustració i l’autocontrol.

A menudo encontramos niños desobedientes, que se enfadan por todo, con rabietas y actitud desafiante u hostil. Este trastorno conocido como (TOD) trastorno por oposición desafiante, necesita de una intervención psicológica cuanto más temprana mejor para evitar trastornos de conducta graves en la adolescencia; en estos casos orientando en la dinámica familiar y cambiando la interacción con el niño, conseguimos mejorar la tolerancia a la frustración y el autocontrol.

Estimulació primerenca en varies llengües

madre y niña leyendo

Cada vegada és més freqüent que els nens en l’edat de l’inici del llenguatge siguin exposats a dues ó més llengües. En tal cas aconsellem als adults pròxims que utilitzin un codi estable i que sempre es dirigeixin al nen en aquesta llengua, (sense barrejar) i així es convertirà en el model de referència.   Aquesta estimulació s’ha d’efectuar des del naixement (inclús abans), ja que l’orella capta en forma primerenca les diferències dels sons (fonologia).

________________________________________________________________________

Cada vez es más frecuente que los niños en edad del inicio del lenguaje, sean expuestos a dos o más lenguas. En tal caso, aconsejamos que los adultos próximos utilicen un código estable y que siempre se dirijan al niño en esa lengua, (sin mezclar) y así se convertirá en el modelo de referencia.   Esta estimulación se ha de efectuar desde el nacimiento (incluso antes),  ya que el oído capta en forma temprana las diferencias de los sonidos (fonología).