TRACTAMENT REEDUCADOR EN DISCALCÚLIES (2)

 

L’estudi de les mesures (mètriques, de capacitat, de pes, de superfície i cúbiques) representen una dificultat molt marcada en la discalcúlia, ja que es presenta la dificultat simbòlica i el nom (terme matemàtic) amb un lèxic nou i poc entenedor.

Necessita de la experiència, manipular i mesurar, així com d’un quadre- esquema de consulta per realitzar les conversions d’una mesura a un altre.

Els hàbits i procediments mentals han de ser molt estrictes i exigents per arribar a un rendiment adequat.

discalculia6