Quequesa infantil fisiològica

Disfemia-niño

Quequesa infantil fisiològica (català-castellano)

La quequesa fisiològica és una manifestació evolutiva que pot aparèixer entre els 3-4 anys de vida del nen, en relació al desenvolupament del llenguatge.
Consisteix en la repetició de sons, síl•labes i fins i tot paraules.
És degut al desnivell existent entre la ideació i les necessitats comunicatives del nen , respecte a l’organització sintàctica (oracions) i el lèxic (vocabulari) , encara no automatitzat en aquest període.
Per prevenir la fixació del quadre s’aconsella no corregir l’expressió, no “endevinar-li” les paraules , evitant desenvolupar consciència de parla incorrecta.
Cal mantenir un clima relaxat i de confiança.
També, consultar al logopeda si s’ observa tensió, tics musculars i si existeixen antecedents familiars.
En properes comunicacions, parlarem de la disfèmia o quequesa per tots coneguda.

___________________________________________________________________

Tartamudez infantil fisiológica

La tartamudez fisiológica es una manifestación evolutiva que puede aparecer entre los 3-4 años de vida del niño, en relación con el desarrollo del lenguaje.
Consiste en la repetición de sonidos, sílabas e inclusive palabras.
Es debido al desnivel existente entre la ideación y las necesidades comunicativas del niño, con respecto a la organización sintáctica (oraciones) y el léxico (vocabulario), todavía no automatizado en este período.
Para prevenir la fijación del cuadro se aconseja no corregir la expresión, no “adivinarle” las palabras, evitando que se desarrolle la consciencia de habla incorrecta.
Es necesario mantener un clima relajado y de confianza.
También, consultar al logopeda si se observa tensión, tics musculares y si existen antecedentes familiares.
En próximas comunicaciones, hablaremos de la disfemia o tartamudez tal como la conocemos.