NEUROCIÈNCIA: AL LABERINT DEL CERVELL (final de l’article)

La neurociència pot millorar l’educació?

La neurobiologia pot ajudar a millorar l’educació. No és que ens vulguem ficar al terreny dels pedagogs, sinó que moltes vegades ratifiquem científicament molts procediments d’ensenyament que han funcionat bé sempre: mestres que amb una pissarra i un mapa et feien aprendre molt més que avui molts amb ordinadors i selectes programes informàtics.

(Ignacio Morgado Catedràtica de Psicobiologia a l’Autònoma de Barcelona)

Article La Vanguardia dilluns 16 de juny de 2014.

Eli.Mapa1

Afirmem que la relació alumne professor és molt important?

Als EUA està sorgint un moviment de rebuig de l’excessiu informaticisme pedagògic.

(Ignacio Morgado Catedràtica de Psicobiologia a l’Autònoma de Barcelona)

Sí, perquè l’ensenyament en qualsevol nivell requereix el cicle percepció-acció amb el mestre, el tutor, el pare, la mare, que sigui. Acció-reacció continua. Això no pot delegar-se a una màquina. L’ordinador és diferent del cervell. L’ordinador accedeix a la informació per adreça, i el cervell ho fa per contingut, per associació. L’única similitud plausible entre el cervell i la informàtica és internet. A més, un factor importantíssim és la recompensa, l’acceptació que rep l’alumne del mestre, que reforça encara més la necessitat d’adquirir informació. A qui estudia amb una màquina li falta això.

Joaquín Fuster

Catedràtic de Psiquiatra i Ciències del Comportament a la Universitat de Califòrnia

Article La Vanguardia dilluns 16 de juny de 2014.