TRACTAMENT REEDUCADOR EN DISCALCÚLIES

 

FETS MATEMÀTICS AUTOMÀTICS.

Un dels aspectes més afectats en la discalcúlia és l’automatització de fets com: les taules, la seqüència (procediment) de les operacions i el càlcul mental. Aquest últim implica imatge mental i manteniment de les dades en el camp de l’atenció.

Des d’el començament s’ha d’insistir en el aprenentatge de les taules i la seva memorització parcialitzada.

L’hemisferi cerebral dret, musical, ajuda a la memorització i a l’evocació.

Així que, el “cantar les taules” , com es feia antigament, no és un recurs “demodeè” sinó que està en plena vigència amb fonamentació científica ferma.

tablas